Grunty leśne, a podatek od służebności przesyłu orzeczenie Sądu.

W ostatnich miesiącach zapada wiele decyzji dotyczących wysokości podatku od nieruchomości związanych ze służebnością przesyłu, a dokładnie zaległych zobowiązań operatorów na rzecz Lasów Państwowych. Temat omówimy na podstawie orzeczenia Sądu Okręgowego w Szczecinie VIII Ga 234/19 dotyczącego wynagrodzenia za służebność przesyłu. Przywołane orzeczenie dotyczy zawartej umowy służebności przesyłu pomiędzy Lasami Państwowymi Nadleśnictwo K., a Spółką,[…]

Trudności prawne przedsiębiorców w przyłączeniu do sieci infrastruktury technicznej zlokalizowanej na sąsiedniej nieruchomości

W swojej pracy zawodowej mamy do czynienia z różnymi sytuacjami prawnymi dotyczącymi służebności przesyłu. Zdarza się często, że przedsiębiorca nabywa działkę, na której zamierza prowadzić działalność gospodarczą.  Wszystkie media znajdują się na sąsiedniej działce, jednak właściciel nieruchomości nie wyraża zgody na przyłączenie przedsiębiorcy do żadnej sieci.

[…]

Bądź na bieżąco. Polub nasz profil na Facebooku.

Zapraszamy was do polubienia naszego profilu na Facebooku. Dzięki niemu będziecie na bieżąco z naszymi artykułami dotyczącymi służebności przesyłu. Zamieszczać tam będziemy zmiany w prawie oraz ciekawe przypadki postępowań sądowych związanych ze słupami energetycznymi, liniami energetycznymi lub gazociągami. Facebook to również miejsce do prowadzenia dyskusji i zadawania pytań. Stwórzmy społeczność skupioną wokół zagadnienia związanego ze[…]

Ustanowienie służebności przesyłu na drodze administracyjnej

Do Sądu Rejonowego w Mrągowie wpłynął wniosek o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach wnioskodawcy położonych w województwie warmińsko-mazurskim. Analizowana sprawa dotyczyła dwóch obszarów: wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości z tytułu przebiegającego gazociągu pod ziemią, wraz ze strefami kontrolowanymi oraz prawie do swobodnego dostępu na teren działek w celu usunięcia usterek, ustanowienia służebności przesyłu[…]

Ubrojenie terenu poprzez ustanowienie slużbności przesyłu na sąsiednich działkach

Uzbrojenie działki, ustanowienie służebności przesyłu

Co ma wspólnego uzbrojeniem działki ze służebnością przesyłu? Wielu z was spotyka się z tym zagadnieniem pierwszy raz, a jeżeli nie, to poszukuje informacji w tym obszarze. Ustanowienie przesyłu dotyczy sąsiednich nieruchomości. Jest to nabycie praw przez właściciela nieruchomości lub przedsiębiorcę przesyłowego na nieruchomościach, przez które będą przebiegać linie wysokiego napięcia, gazociąg lub inne media[…]

Usunięcie słupa energetycznego

Usunięcie słupa z działki – orzeczenie

Wydawać by się mogło, że usunięcie słupa energetycznego z nieruchomości jest niemożliwe. Jednak nie wszystkie przypadki są skazane na niepowodzenie. Dobrym przykładem jest sprawa C 278/16 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny. Sprawa dotyczyła słupa energetycznego posadowionego przez Zakład Energetyczny w 1987 roku.

[…]
Kalkulator obliczania wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu

Kalkulator wynagrodzenia za służebność przesyłu

Wiele osób na hasło „służebność przesyłu” rozpoczyna poszukiwania od wysokości wynagrodzenia. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ posadowienie słupa energetycznego, poprowadzenie gazociągu lub linii energetycznej zmniejsza wartość nieruchomości i wprowadza ograniczenia z jej użytkowania. Musimy zapewnić dostęp do działki podczas budowy, a w czasie eksploatacji do serwisowania urządzeń na niej zlokalizowanych.

[…]
Gazociąg przebiegający przez nieruchomość

Gazociąg jamalski – orzeczenie Sądu

Sąd Rejonowy w Wągrowcu rozpatrzył sprawę dotyczącą ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości przez którą na głębokości ok. 1,5 m przebiega należący do (…) S.A. z siedzibą w W. czynny gazociąg jamalski o średnicy DN 1400 mm i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPpa wraz ze światłowodem i infrastrukturą towarzyszącą długości 147,02 m i powierzchni służebności przesyłu 0,1732 ha w pasie eksploatacyjnym o szerokości 12 m (po 6 m z każdej strony).

[…]
Orzeczeni w sprawie okresowego wynagrodzenia z tytulu sluzebnosci przesylu

Orzeczenie dotyczące okresowego wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu

Przed Sądem Rejonowym w Oleśnie I Wydział Cywilny toczyła się sprawa w ustanowienia służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz przedsiębiorstwa z tytułu posadowienia na działce stacji transformatorowej 15/0,4 kV S-953 i całodobowym korzystaniu z tej części nieruchomości w zakresie niezbędnym do usuwania awarii, wykonywania konserwacji, remontów i wymiany urządzeń elektroenergetycznych.

[…]