Wycena rozszczeń z tytułu służebności przesyłu

Jak przygotować się do rozprawy o służebność przesyłu

Często ugodowe formy porozumienia się pomiędzy właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorstwem przesyłowym nie przynoszą skutku. Najczęściej spornym elementem jest wysokość wynagrodzenia oraz odszkodowania z tytułu służebności przesyłu. W związku z tym, należy odpowiednio przygotować się do rozprawy, a mianowicie skompletować wszelką dokumentację mającą związek z urządzeniami posadowionymi na jego nieruchomości. Dogłębna analiza dokumentacji pozwoli naszym ekspertom[…]

Przysługujące roszczenia z tytułu służebności przesyłu

Punktem wyjścia w do ustalenia roszczeń z tytułu służebności przesyłu wynikających z usadowionych urządzeń służących do przesyłu na cudzym gruncie jest stan prawny tych urządzeń. Gdy stan prawny nie jest uregulowany w kwestii usadowienia oraz korzystania z urządzeń przesyłowych (np. słupy energetyczne, rurociągi, przyłącza itp.) na cudzym gruncie, występują dwie możliwości. 

[…]

Trudności prawne przedsiębiorców w przyłączeniu do sieci infrastruktury technicznej zlokalizowanej na sąsiedniej nieruchomości

W swojej pracy zawodowej mamy do czynienia z różnymi sytuacjami prawnymi dotyczącymi służebności przesyłu. Zdarza się często, że przedsiębiorca nabywa działkę, na której zamierza prowadzić działalność gospodarczą.  Wszystkie media znajdują się na sąsiedniej działce, jednak właściciel nieruchomości nie wyraża zgody na przyłączenie przedsiębiorcy do żadnej sieci.

[…]
Ubrojenie terenu poprzez ustanowienie slużbności przesyłu na sąsiednich działkach

Uzbrojenie działki, ustanowienie służebności przesyłu

Co ma wspólnego uzbrojeniem działki ze służebnością przesyłu? Wielu z was spotyka się z tym zagadnieniem pierwszy raz, a jeżeli nie, to poszukuje informacji w tym obszarze. Ustanowienie przesyłu dotyczy sąsiednich nieruchomości. Jest to nabycie praw przez właściciela nieruchomości lub przedsiębiorcę przesyłowego na nieruchomościach, przez które będą przebiegać linie wysokiego napięcia, gazociąg lub inne media[…]

Kalkulator obliczania wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu

Kalkulator wynagrodzenia za służebność przesyłu

Wiele osób na hasło „służebność przesyłu” rozpoczyna poszukiwania od wysokości wynagrodzenia. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ posadowienie słupa energetycznego, poprowadzenie gazociągu lub linii energetycznej zmniejsza wartość nieruchomości i wprowadza ograniczenia z jej użytkowania. Musimy zapewnić dostęp do działki podczas budowy, a w czasie eksploatacji do serwisowania urządzeń na niej zlokalizowanych.

[…]
Kto może złożyć wniosek o służebność

Kto i kiedy może złożyć wniosek o ustanowienie służebności przesyłu?

Warunek 1. Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu może złożyć przedsiębiorca jeżeli urządzenia przesyłowe są jego własnością. Jeśli przedsiębiorca korzysta z urządzeń na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, należy ustalić uprzednio właściciela urządzeń. Jeśli działalność przesyłowa jest wykonywana przez gminę, ona również może mieć status przedsiębiorcy.

[…]
Szkolenie - służebność przesyłu, bezumowne korzystanie

Poznaj naszą ofertę szkoleniową

Od kilku lat zajmujemy się szkoleniami dydaktycznymi. Prowadzimy szkolenia i warsztaty z tematyki szkód infrastrukturalnych i odszkodowań za szkody oraz wynagrodzeń dotyczących służebności przesyłu i bezumownego korzystania z nieruchomości.

Z naszych usług skorzystało wielu pracowników firm przesyłowych i dystrybucyjnych z różnych sektorów. Szkoliliśmy również pracowników administracji publicznej zajmujących się gospodarką nieruchomościami.

[…]