Grunty leśne, a podatek od służebności przesyłu orzeczenie Sądu.

W ostatnich miesiącach zapada wiele decyzji dotyczących wysokości podatku od nieruchomości związanych ze służebnością przesyłu, a dokładnie zaległych zobowiązań operatorów na rzecz Lasów Państwowych. Temat omówimy na podstawie orzeczenia Sądu Okręgowego w Szczecinie VIII Ga 234/19 dotyczącego wynagrodzenia za służebność przesyłu. Przywołane orzeczenie dotyczy zawartej umowy służebności przesyłu pomiędzy Lasami Państwowymi Nadleśnictwo K., a Spółką,[…]

Ustanowienie służebności przesyłu na drodze administracyjnej

Do Sądu Rejonowego w Mrągowie wpłynął wniosek o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach wnioskodawcy położonych w województwie warmińsko-mazurskim. Analizowana sprawa dotyczyła dwóch obszarów: wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości z tytułu przebiegającego gazociągu pod ziemią, wraz ze strefami kontrolowanymi oraz prawie do swobodnego dostępu na teren działek w celu usunięcia usterek, ustanowienia służebności przesyłu[…]

Usunięcie słupa energetycznego

Usunięcie słupa z działki – orzeczenie

Wydawać by się mogło, że usunięcie słupa energetycznego z nieruchomości jest niemożliwe. Jednak nie wszystkie przypadki są skazane na niepowodzenie. Dobrym przykładem jest sprawa C 278/16 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny. Sprawa dotyczyła słupa energetycznego posadowionego przez Zakład Energetyczny w 1987 roku.

[…]
Gazociąg przebiegający przez nieruchomość

Gazociąg jamalski – orzeczenie Sądu

Sąd Rejonowy w Wągrowcu rozpatrzył sprawę dotyczącą ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości przez którą na głębokości ok. 1,5 m przebiega należący do (…) S.A. z siedzibą w W. czynny gazociąg jamalski o średnicy DN 1400 mm i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPpa wraz ze światłowodem i infrastrukturą towarzyszącą długości 147,02 m i powierzchni służebności przesyłu 0,1732 ha w pasie eksploatacyjnym o szerokości 12 m (po 6 m z każdej strony).

[…]
Orzeczeni w sprawie okresowego wynagrodzenia z tytulu sluzebnosci przesylu

Orzeczenie dotyczące okresowego wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu

Przed Sądem Rejonowym w Oleśnie I Wydział Cywilny toczyła się sprawa w ustanowienia służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz przedsiębiorstwa z tytułu posadowienia na działce stacji transformatorowej 15/0,4 kV S-953 i całodobowym korzystaniu z tej części nieruchomości w zakresie niezbędnym do usuwania awarii, wykonywania konserwacji, remontów i wymiany urządzeń elektroenergetycznych.

[…]
Postanowienie sądu

I Ns 524/15 – postanowienie z uzasadnieniem w sprawie spornej wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu

Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie rozpatrzył sprawę stron, które nie mogły znaleźć porozumienia w sprawie wysokości wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu. Bezsporna była sprawa ustanowienia służebności przesyłu, jednakże właściciele nieruchomości żądali wyższego wynagrodzenia powołując się na utajnione umowy z właścicielami sąsiednich działek. […]