Informacje praktyczne

1. PRZEPISY, NORMY I WYTYCZNE ZALECANE DO STOSOWANIA SŁUŻĄCE DO OKREŚLANIA ODLEGŁOŚCI URZĄDZEŃ I PRZEWODÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OD OBIEKTÓW TERENOWYCH.

 

2. ODSZKODOWANIE A WYNAGRODZENIE:
 
OdszkodowaniaWynagrodzenia
Odszkodowania związane są z zadośćuczynieniem za szkody powstałe podczas budowy infrastruktury (np. gazociągu przesyłowego, sieci wysokiego napięcia, itp.) mimo uzyskania zgody właściciela na czasowe zajęcie nieruchomości oraz szkody wynikające z istnienia sieci w przestrzeni nieruchomości.
czytaj więcej
Wynagrodzenia nie dotyczą szkód i są związane wyłącznie z opłatami za korzystanie z nieruchomości. Każdy właściciel nieruchomości obciążonej infrastrukturą, z której nie korzysta (sieci przechodzące przez działkę przeznaczone dla innych odbiorców) ma prawo ubiegać się o odpłatne ustalenie tzw. służebności przesyłu. Przedsiębiorca, właściciel sieci nie może odmówić ustalenia tego prawa. Zgodnie z przepisami prawnymi właściciele nieruchomości mogą ubiegać się także o opłaty za lata poprzednie, jeżeli nie wyrazili zgody na bezpłatne korzystanie z przestrzeni nieruchomości. Termin roszczeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości przedawnia się z upływem 10 lat, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: z upływem 3 lat.


Rys. 1. Schemat rozmieszczenia pasa eksploatacyjnego i pasa bezpieczeństwa gazociągu.