Instytut Infrastruktury Liniowej wspiera zespół młodych talentów

Instytut Infrastruktury Liniowej wspiera zespół młodych talentów w wyjeździe do Iowa State University  na finał konkursu Odysei Umysłu.
 
Zespół młodych naukowców
 
Odyseja Umysłu to przyjazny program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Patronat nad polską edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej. Celem Odysei jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Uczy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując grupy uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów. Odyseusze uczą się marzyć – odważnie i w oparciu o cele, myśleć – samodzielnie i nieszablonowo, tworzyć – rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. Zachęca, by uczestnicy działali w duchu innowacji – łamiąc schematy i przyzwyczajenia, w duchu kooperacji – z otwartością na pomysły i opinie innych. Stawia przed uczestnikami wyzwania, które wymagają łączenia w praktyce wiedzy i wyobraźni, nauki i sztuki, rąk i umysłów. 
Podczas konkursu drużyna uczniów lub studentów wybiera jeden z publikowanych co roku problemów długoterminowych, a następnie pracuje nad ich rozwiązaniem. Przygotowując rozwiązanie wybranego zadania zespół musi przestrzegać wszystkich zasad ogólnych zawartych w przewodniku Odysei Umysłu oraz wymogów i ograniczeń opisanych w danym Problemie. Podczas konkursu drużyna musi również stawić czoła problemowi spontanicznemu, którego treści nie zna do ostatniej chwili, a rozwiązanie musi stworzyć „ tu i teraz” w ciągu kilku minut.
Nasza drużyna wybrała problem długoterminowy z numerem 4. Drużyna, która wybierze ten problem  ma za zadanie zaprojektować i zbudować pojedynczą strukturę, która składać się będzie z kilku osobnych części – wykonanych wyłącznie z drewna balsa i kleju, i ułożonych w stosik, jedna na drugiej. Im więcej elementów zespół użyje, tym więcej otrzyma punktów. W chwili rozpoczęcia konkursowego występu, niepołączone ze sobą fragmenty konstrukcji wkomponowane będą w artystyczne wyobrażenie Ziemi. Następnie, zawodnicy poukładają segmenty jeden na drugim – a na powstałą w ten sposób całość zaczną nakładać sportowe odważniki
Zwycięzcą konkursu zostaje drużyna, która zdobędzie sumarycznie najwięcej punktów za problem długoterminowy i spontaniczny.
 
Dyplom za 3. miejsce. 
 
Nagroda Ranatra Fusca za Wybitną Kreatywność to najwyższy zaszczyt w Odysei Umysłu. Przyznawana jest drużynom, które podjęły wyjątkowe ryzyko twórcze lub wykazały się niezwykłą kreatywnością poprzez pomysł, rozwiązanie lub działanie łamiące schematy i daleko wykraczające poza przewidywalne ramy rozwiązania danego Problemu. Otrzymanie Nagrody Ranatra Fusca na etapie Finału Ogólnopolskiego gwarantuje awans na Finały Światowe.
 
 
 

INFORMACJE O FINALE ŚWIATOWYM

Kiedy:
27.05-01.06.2014
Gdzie:
Iowa State University :: Ames :: USA
Kto:
Drużyny, które zdobędą 1. miejsca na Finale Ogólnopolskim oraz otrzymają nagrodę Ranatra Fusca