Aktualne wyzwania sektora gazowego - konferencja

W dniu 8 czerwca 2010 r. Izba Gospodarcza Gazownictwa oraz Kancelaria Prawna Wierciński, Kwieciński, Baehr zorganizowali konferencję „Aktualne wyzwania sektora gazowego wynikające r. ze zmian otoczenia prawnego”, która odbyła się 8 czerwca 2010 r. w Muzeum Gazownictwa w Warszawie.

Program konferencji obejmował:

 • Wpływ ostatniej nowelizacji Prawa energetycznego na sektor gazowy - dr Jerzy Baehr, WKB
 • Projekt nowych przepisów dotyczących biogazowni - Piotr Czopek, Ministerstwo Gospodarki
 • System wsparcia biogazu rolniczego a obowiązki OSD - r.pr. Maciej Szambelańczyk, WKB
 • Lokalne sieci biometanowe - Edward Licznerski, Polskie Stowarzyszenie Biogazu
 • Dostęp do usług magazynowania w świetle nowych uregulowań prawnych - adw. Rafał Przystański, WKB
 • Rozwój instalacji magazynowych i świadczenia usług magazynowania w Polsce - dyr. Wiesław Rokosz, PGNiG SA Oddział OSM
 • Najnowsze decyzje i stanowiska Prezesa UOKiK w odniesieniu do sektora energetycznego - r.pr. Aleksander Stawicki, WKB
 • Pożądane rozwiązania regulacyjne z perspektywy przedsiębiorstw energetycznych - Rafael Świąder, PGNiG SA
 • Przyszłość regulacji rynku gazowego z perspektywy Prezesa URE - Naczelnik Teresa Kubacka, Urząd Regulacji Energetyki
 • Rozwój infrastruktury gazowej w świetle projektu nowych przepisów o korytarzach przesyłowych - adw. Bartłomiej Jankowski, WKB
 • Projekt zmian przepisów o służebności przesyłu a oczekiwania przedsiębiorstw energetycznych - dr Jakub Pokrzywniak, WKB
 • Praktyczne aspekty metodyki wyliczania wynagrodzeń dla właścicieli nieruchomości objętych służebnością przesyłu - dr inż. Dariusz Konieczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, dr inż. Cezary Kowalczyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Skutki zmiany kodeksu cywilnego w zakresie służebności przesyłu

Konsultacje społeczne czy resortowy lobbing?
Od 3 sierpnia 2008 obowiązuje w Polsce ograniczone prawo rzeczowe, jakim jest służebność przesyłu. Zgodnie z art. 3051 (Ustawa Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Niespełna półtora roku od wprowadzenia do polskiego prawodawstwa pojęcia służebności przesyłu trwają prace związane z nowelizacją kodeksu cywilnego mające na celu doprecyzowanie zapisów dotyczących instytucji służebności przesyłu.

Zasiedzenie służebności przesyłu - obiektywizm czy kryształowy lobbing

Obecnie toczy się dyskusja w postaci konsultacji społecznych na temat dostosowania ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) do potrzeb współżycia społecznego w zakresie korzystania z przestrzeni osób trzecich przez przedsiębiorstwa przesyłowe. Zgodnie z propozycją nowelizacji z dnia 12.01.2010 r. ustawy Kodeks cywilny zaproponowano rozszerzenie beneficjentów służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstw zajmujących się transportem włączając do art. 49, § 1 „urządzenia linii tramwajowych, transportu linowego i linowo-terenowego, linii trolejbusowych oraz inne urządzenia podobne”.

Służebność przesyłu, bezumowne korzystanie, odszkodowania

Zapraszamy do działu informacje praktyczne, w którym szczegółowo opisujemy poniższe zagadniania:

Pomysł na „korytarze energetyczne”

Jak informuje Rzeczpospolita [13 stycznia 2010] trwają prace nad wprowadzeniem uwarunkowań prawnych które pozwolą ustanawiać tak zwane „korytarze przesyłowe”.

Czy pozwoli to na szybsze inwestycje w linie energetyczne, gazowe i inne? Wszystko zależy od tego jak poszczególne resorty odniosą się do założeń koncepcyjnych.