Skutki zmiany kodeksu cywilnego w zakresie służebności przesyłu

Konsultacje społeczne czy resortowy lobbing?
Od 3 sierpnia 2008 obowiązuje w Polsce ograniczone prawo rzeczowe, jakim jest służebność przesyłu. Zgodnie z art. 3051 (Ustawa Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Niespełna półtora roku od wprowadzenia do polskiego prawodawstwa pojęcia służebności przesyłu trwają prace związane z nowelizacją kodeksu cywilnego mające na celu doprecyzowanie zapisów dotyczących instytucji służebności przesyłu.

Zasiedzenie służebności przesyłu - obiektywizm czy kryształowy lobbing

Obecnie toczy się dyskusja w postaci konsultacji społecznych na temat dostosowania ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) do potrzeb współżycia społecznego w zakresie korzystania z przestrzeni osób trzecich przez przedsiębiorstwa przesyłowe. Zgodnie z propozycją nowelizacji z dnia 12.01.2010 r. ustawy Kodeks cywilny zaproponowano rozszerzenie beneficjentów służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstw zajmujących się transportem włączając do art. 49, § 1 „urządzenia linii tramwajowych, transportu linowego i linowo-terenowego, linii trolejbusowych oraz inne urządzenia podobne”.

Służebność przesyłu, bezumowne korzystanie, odszkodowania

Zapraszamy do działu informacje praktyczne, w którym szczegółowo opisujemy poniższe zagadniania:

Pomysł na „korytarze energetyczne”

Jak informuje Rzeczpospolita [13 stycznia 2010] trwają prace nad wprowadzeniem uwarunkowań prawnych które pozwolą ustanawiać tak zwane „korytarze przesyłowe”.

Czy pozwoli to na szybsze inwestycje w linie energetyczne, gazowe i inne? Wszystko zależy od tego jak poszczególne resorty odniosą się do założeń koncepcyjnych.

Skuteczność szkolenia zapewniają przykłady praktyczne

Instytut Infrastruktury Liniowej wprowadził do ofert szkolenia wraz z warsztatami. Korzystając z dotychczasowych doświadczeń i wychodząc naprzeciw zapotrzebowania odbiorców (właściciele sieci, Agencja Nieruchomości Rolnych, Urzędy Gmin, PKP S.A.) przygotowany program w 60% czasu szkolenia poświęcony jest praktycznym problemom związanym z wyliczaniem wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu oraz bezumownego korzystania. Jako nowość dydaktyczną można wskazać źródło przykładów praktycznych – są to przykłady przesłane wcześniej przez zamawiającego szkolenie. Dodatkowo przedstawiane są rozwiązania praktyczne interesujących przykładów z praktyki Instytutu Infrastruktury Liniowej. Zakończenie szkolenia umożliwia każdemu uczestnikowi analizować ekonomiczne i prawne podstawy ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty: szkolenia wraz z warsztatami