Pomysł na „korytarze energetyczne”

Jak informuje Rzeczpospolita [13 stycznia 2010] trwają prace nad wprowadzeniem uwarunkowań prawnych które pozwolą ustanawiać tak zwane „korytarze przesyłowe”.

Czy pozwoli to na szybsze inwestycje w linie energetyczne, gazowe i inne? Wszystko zależy od tego jak poszczególne resorty odniosą się do założeń koncepcyjnych.

Skuteczność szkolenia zapewniają przykłady praktyczne

Instytut Infrastruktury Liniowej wprowadził do ofert szkolenia wraz z warsztatami. Korzystając z dotychczasowych doświadczeń i wychodząc naprzeciw zapotrzebowania odbiorców (właściciele sieci, Agencja Nieruchomości Rolnych, Urzędy Gmin, PKP S.A.) przygotowany program w 60% czasu szkolenia poświęcony jest praktycznym problemom związanym z wyliczaniem wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu oraz bezumownego korzystania. Jako nowość dydaktyczną można wskazać źródło przykładów praktycznych – są to przykłady przesłane wcześniej przez zamawiającego szkolenie. Dodatkowo przedstawiane są rozwiązania praktyczne interesujących przykładów z praktyki Instytutu Infrastruktury Liniowej. Zakończenie szkolenia umożliwia każdemu uczestnikowi analizować ekonomiczne i prawne podstawy ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty: szkolenia wraz z warsztatami

Zasiedzenie służebności przesyłu

Dopuszczalne jest nabycie przez zasiedzenie służebności przesyłu w okresie, kiedy nie obowiązywały przepisy dotyczące służebności przesyłu – wyrok sądu najwyższego z 12 grudnia 2008r.