28 czerwca, 2018

O sieciach 10.0

Użytkownik ma możliwość wykupienia konta CZASOWEGO bądź zakupienia EUROSIECI za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych, prowadzonego przez PayU S.A. ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań. Płatność dokonywana jest za pomocą przelewów bankowych lub kartą kredytową.

Za każdy dokonany zakup konta CZASOWEGO na podstawi nabytych wcześniej EUROSIECI, Użytkownik otrzymuje fakturę w postaci pliku w formacie pdf. Plik dostępny jest po zalogowaniu do serwisu.


 

OPCJA I          DOSTĘP CZASOWY

Konto CZASOWE jest kontem ograniczonym czasowo, pozwalającym na generowanie raportów oraz korzystanie z usług dodanych przez określony czas, który wynosi 3 miesiące. Koszt nabycia dostępu czasowego na okres 3 m-c wynosi 600 zł netto (738 zł). Aby uruchomić abonament czasowy należy przez zakładkę Portfel doładować konto na kwotę minimum 738 zł a następnie przejść do zakładki Abonament i uruchomić dostęp czasowy.

 

OPCJA II          PŁATNOŚĆ TYLKO ZA OBLICZENIA JEDNORAZOWE

Jeżeli Użytkownik nie posiada aktywowanego konta CZASOWEGO, płatność za wygenerowanie raportu jest szacowana każdorazowo przed wygenerowanie raportu i podawana do wiadomości na początku procesu wnoszenia opłaty. Rozliczenie dokonywane jest za pomocą umownych jednostek płatniczych zwanych EUROSIECI, które można nabyć za minimalną kwotę 65 zł (50 EUROSIECI kosztuje 65 zł).