Służebność publiczna. Aspekty prawne i ekonomiczne administracyjnego ograniczenia korzystania z nieruchomości.

Do dyspozycji Państwa przekazujemy pozycję książkową dotyczącą zagadnień z szeroko rozumianą służebnością publiczną. Niniejsza publikacja powstała pod redakcją dr Mirosława Gdesza przy współautorstwie osób zajmujących się w praktyce problemami prawnymi i ekonomicznymi związanymi z zajęciem nieruchomości pod infrastrukturę przesyłową. Współautorami książki są:
  • mgr Anna Milicka-Stojek,
  • dr inż. Cezary Kowalczyk,
  • dr inż. Dariusz Konieczny,
  • dr Mirosław Gdesz. 
Mamy nadzieję, że bogate doświadczenie autorów opisane w książce pomoże Państwu zrozumieć zagadnienie administracyjnego ograniczenia korzystania z nieruchomości.
 
Służebność publiczna - okładka
 
Poniżej przywołujemy fragmenty recenzji 
Prof.zw. dr hab. Stanisława Kalus
" .....   praca ta powinna być przez wydawnictwo opublikowana i szeroko rozpropagowana, gdyż posiada poważne znaczenie dla prawidłowego unormowania zagadnienia istotnego dla praktyki życia gospodarczego. "
 
  Prof.zw. dr hab. Ryszard Cymerman
"....  porządkuje wiele zagadnień związanych z ograniczeniem prawa własności przy wprowadzaniu do przestrzeni infrastruktury liniowej. Dołączenie wielu załączników umożliwi wykorzystanie opracowania w praktyce. Podtrzymuję też nadzieję Autorów, że opracowanie zapoczątkuje teoretyczną dyskusję nad instytucją służebności publicznej i że będzie użyteczne dla właścicieli obciążanych nieruchomości, instytucji publicznych, prawników oraz rzeczoznawców majątkowych. "
 
Przedstawiamy wybrane strony książki - pobierz.
 
Książka do nabycia (cena egzemplarza wraz z kosztami dostarczenia - 120 zł) po wypełnieniu formularza zamówienia.