Czerwiec 27, 2018

Zamów książkę

 

 

 

Przekazujemy do Państwa dyspozycji pozycję książkową dotyczącą prawnych i praktycznych zagadnień bezumownego korzystania z nieruchomości. Niniejsza publikacja powstała pod redakcją dr inż. Cezarego Kowalczyka przy współautorstwie osób w praktyce zajmujące się problemami prawnymi i ekonomicznymi związanymi z zajęciem nieruchomości pod infrastrukturę przesyłową:

 • dr Miroszław Gdesz
 • dr inż. Dariusz Konieczny

Mamy nadzieję, że bogate doświadczenie autorów opisane w książce pomoże Państwu zrozumieć zagadnienia bezumownego korzystania z nieruchomości zajętych pod infrastrukturę przesyłową. W książce zawarto również przykłady praktyczne związane z szacowanie wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie.

W załączeniu przedstawiamy wybrane strony książki.


Wybrane strony książki


Redaktor

Cezary Kowalczyk

Książka do nabycia po wypełnienie poniższego zamówienia.

 

 

 

 

W ramach monografii została zdefiniowana sama instytucja służebności publicznej oraz ukazano jej kształtowanie się w polskim systemie prawnym. Aktualnie obowiązujące regulacje przewidują zarówno ogólną służebność publiczną, jak i szczególne służebności tego typu wprowadzane w ustawach specjalnych (specustawy). Autorzy starali się ukazać te odmienności. W zestawieniu z instytucją służebności publicznej przybliżona została również regulacja określona jako czasowe zajęcie, które ma charakter uzupełniający w stosunku do służebności publicznej. Przedstawiono również praktyczne aspekty metody wyliczania odszkodowania wraz z przykładami.

Niniejsza publikacja powstała pod redakcją dr  Mirosława Gdesza przy współautorstwie osób w praktyce zajmujące się problemami ekonomicznymi szacowania praw do nieruchomości:

 • dr inż. Cezary Kowalczyk
 • dr inż. Dariusz Konieczny

W załączeniu przedstawiamy wybrane strony książki.


Wybrane strony książki


Redaktor:  Mirosław Gdesz

Książka do nabycia po wypełnienie poniższego zamówienia.

 

Formularz zamówienia

 • Dane do przelewu:
  INSTYTUT INFRASTRUKTURY LINIOWEJ
  Nr konta: 94 1140 2004 0000 3902 6696 2891

  PROMOCJA!
  Przy zakupie dwóch książek, koszt zamówienia wyniesie 130 zł!

  Książki wysyłane są po zaksięgowaniu wpłaty.
 • Dane Zamawiającego

 

Verification