Służebność gruntowa

Prawa i obowiązki – służebność gruntowa

Ustanowienie prawa służebności gruntowej narzuca, na stronę władnącą oraz służebną, szereg praw i obowiązków. Podstawą prawną ustanowienia służebności gruntowej jest art. 285,par. 1 Kodeksu Cywilnego, który mówi że,: „Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z[…]

Nieodpłatna służebność przesyłu, a powstanie obowiązku podatkowego

Zgodnie z Polskim prawem, nieodpłatne świadczenie na rzecz przedsiębiorcy stanowi jego przychód, od którego powinien zostać opłacony podatek. Idąc tym tokiem myślenia, jeżeli przedsiębiorca przesyłowy uzyska zgodę od właściciela nieruchomości na nieodpłatną służebność przesyłu, to osiąga przychód w wysokości równej wynagrodzeniu, które musiałby zapłacić. W dniu 16 lipca 2020 roku zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego[…]

Wysokość wynagrodzenia za służebność przesyłu – przykłady

Najczęściej wyszukiwaną frazą w internecie dotyczącą służebności przesyłu jest „kalkulator służebność przesyłu”. W naszej ofercie posiadamy dedykowane rozwiązanie, dzięki któremu mogą Państwo obliczyć wysokość wynagrodzenia za służebność przesyłu. Orientacyjną wysokość wynagrodzenia za służebność przesyłu możemy również oszacować za pomocą metody porównawczej. Jest to metoda niedokładna, ale pozwala podjąć decyzję jakiego rzędu wynagrodzenie możemy otrzymać. Na[…]

Wycena rozszczeń z tytułu służebności przesyłu

Jak przygotować się do rozprawy o służebność przesyłu

Często ugodowe formy porozumienia się pomiędzy właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorstwem przesyłowym nie przynoszą skutku. Najczęściej spornym elementem jest wysokość wynagrodzenia oraz odszkodowania z tytułu służebności przesyłu. W związku z tym, należy odpowiednio przygotować się do rozprawy, a mianowicie skompletować wszelką dokumentację mającą związek z urządzeniami posadowionymi na jego nieruchomości. Dogłębna analiza dokumentacji pozwoli naszym ekspertom[…]

Przysługujące roszczenia z tytułu służebności przesyłu

Punktem wyjścia w do ustalenia roszczeń z tytułu służebności przesyłu wynikających z usadowionych urządzeń służących do przesyłu na cudzym gruncie jest stan prawny tych urządzeń. Gdy stan prawny nie jest uregulowany w kwestii usadowienia oraz korzystania z urządzeń przesyłowych (np. słupy energetyczne, rurociągi, przyłącza itp.) na cudzym gruncie, występują dwie możliwości. 

[…]

Trudności prawne przedsiębiorców w przyłączeniu do sieci infrastruktury technicznej zlokalizowanej na sąsiedniej nieruchomości

W swojej pracy zawodowej mamy do czynienia z różnymi sytuacjami prawnymi dotyczącymi służebności przesyłu. Zdarza się często, że przedsiębiorca nabywa działkę, na której zamierza prowadzić działalność gospodarczą.  Wszystkie media znajdują się na sąsiedniej działce, jednak właściciel nieruchomości nie wyraża zgody na przyłączenie przedsiębiorcy do żadnej sieci.

[…]
Ubrojenie terenu poprzez ustanowienie slużbności przesyłu na sąsiednich działkach

Uzbrojenie działki, ustanowienie służebności przesyłu

Co ma wspólnego uzbrojeniem działki ze służebnością przesyłu? Wielu z was spotyka się z tym zagadnieniem pierwszy raz, a jeżeli nie, to poszukuje informacji w tym obszarze. Ustanowienie przesyłu dotyczy sąsiednich nieruchomości. Jest to nabycie praw przez właściciela nieruchomości lub przedsiębiorcę przesyłowego na nieruchomościach, przez które będą przebiegać linie wysokiego napięcia, gazociąg lub inne media[…]

Kalkulator obliczania wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu

Kalkulator wynagrodzenia za służebność przesyłu

Wiele osób na hasło „służebność przesyłu” rozpoczyna poszukiwania od wysokości wynagrodzenia. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ posadowienie słupa energetycznego, poprowadzenie gazociągu lub linii energetycznej zmniejsza wartość nieruchomości i wprowadza ograniczenia z jej użytkowania. Musimy zapewnić dostęp do działki podczas budowy, a w czasie eksploatacji do serwisowania urządzeń na niej zlokalizowanych.

[…]
Kto może złożyć wniosek o służebność

Kto i kiedy może złożyć wniosek o ustanowienie służebności przesyłu?

Warunek 1. Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu może złożyć przedsiębiorca jeżeli urządzenia przesyłowe są jego własnością. Jeśli przedsiębiorca korzysta z urządzeń na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, należy ustalić uprzednio właściciela urządzeń. Jeśli działalność przesyłowa jest wykonywana przez gminę, ona również może mieć status przedsiębiorcy.

[…]