Kto może złożyć wniosek o służebność

Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie pisemnej zgody na wykonanie inwestycji przesyłowej.

Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił ważną przesłankę skuteczności rokowań dotyczących służebności przesyłu, czyli zgody właściciela nieruchomości na inwestycję. Czy istnieje możliwość ograniczenia własności mocą decyzji wywłaszczeniowej, jeżeli właściciel nieruchomości nie akceptuje propozycji ustanowienia służebności przesyłu, ale gotowy jest wyrazić zgodę pisemną na inwestycję? Naczelny Sąd Administracyjny w swojej opinii wskazał, że wprowadzenie wprowadzenie służebności przesyłu do[…]

Grunty leśne, a podatek od służebności przesyłu orzeczenie Sądu.

W ostatnich miesiącach zapada wiele decyzji dotyczących wysokości podatku od nieruchomości związanych ze służebnością przesyłu, a dokładnie zaległych zobowiązań operatorów na rzecz Lasów Państwowych. Temat omówimy na podstawie orzeczenia Sądu Okręgowego w Szczecinie VIII Ga 234/19 dotyczącego wynagrodzenia za służebność przesyłu. Przywołane orzeczenie dotyczy zawartej umowy służebności przesyłu pomiędzy Lasami Państwowymi Nadleśnictwo K., a Spółką,[…]

Ustanowienie służebności przesyłu na drodze administracyjnej

Do Sądu Rejonowego w Mrągowie wpłynął wniosek o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach wnioskodawcy położonych w województwie warmińsko-mazurskim. Analizowana sprawa dotyczyła dwóch obszarów: wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości z tytułu przebiegającego gazociągu pod ziemią, wraz ze strefami kontrolowanymi oraz prawie do swobodnego dostępu na teren działek w celu usunięcia usterek, ustanowienia służebności przesyłu[…]

Usunięcie słupa energetycznego

Usunięcie słupa z działki – orzeczenie

Wydawać by się mogło, że usunięcie słupa energetycznego z nieruchomości jest niemożliwe. Jednak nie wszystkie przypadki są skazane na niepowodzenie. Dobrym przykładem jest sprawa C 278/16 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny. Sprawa dotyczyła słupa energetycznego posadowionego przez Zakład Energetyczny w 1987 roku.

[…]
Gazociąg przebiegający przez nieruchomość

Gazociąg jamalski – orzeczenie Sądu

Sąd Rejonowy w Wągrowcu rozpatrzył sprawę dotyczącą ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości przez którą na głębokości ok. 1,5 m przebiega należący do (…) S.A. z siedzibą w W. czynny gazociąg jamalski o średnicy DN 1400 mm i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPpa wraz ze światłowodem i infrastrukturą towarzyszącą długości 147,02 m i powierzchni służebności przesyłu 0,1732 ha w pasie eksploatacyjnym o szerokości 12 m (po 6 m z każdej strony).

[…]
Orzeczeni w sprawie okresowego wynagrodzenia z tytulu sluzebnosci przesylu

Orzeczenie dotyczące okresowego wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu

Przed Sądem Rejonowym w Oleśnie I Wydział Cywilny toczyła się sprawa w ustanowienia służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz przedsiębiorstwa z tytułu posadowienia na działce stacji transformatorowej 15/0,4 kV S-953 i całodobowym korzystaniu z tej części nieruchomości w zakresie niezbędnym do usuwania awarii, wykonywania konserwacji, remontów i wymiany urządzeń elektroenergetycznych.

[…]
Postanowienie sądu

I Ns 524/15 – postanowienie z uzasadnieniem w sprawie spornej wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu

Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie rozpatrzył sprawę stron, które nie mogły znaleźć porozumienia w sprawie wysokości wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu. Bezsporna była sprawa ustanowienia służebności przesyłu, jednakże właściciele nieruchomości żądali wyższego wynagrodzenia powołując się na utajnione umowy z właścicielami sąsiednich działek. […]