Gazociąg jamalski – orzeczenie Sądu

Sąd Rejonowy w Wągrowcu rozpatrzył sprawę dotyczącą ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości przez którą na głębokości ok. 1,5 m przebiega należący do (…) S.A. z siedzibą w W. czynny gazociąg jamalski o średnicy DN 1400 mm i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPpa wraz ze światłowodem i infrastrukturą towarzyszącą długości 147,02 m i powierzchni służebności przesyłu 0,1732 ha w pasie eksploatacyjnym o szerokości 12 m (po 6 m z każdej strony).

Gazociąg został wybudowany w latach 1996-1998 na podstawie pozwolenia na budowę z 10.07.1996 r. Inwestorem był uczestnik postępowania.

Poprzedni właściciel nieruchomości zawarł umowę  z właścicielem gazociągu, w treści której wyraził zgodę na wybudowanie na nieruchomości gazociągu tranzytowego z urządzeniami towarzyszącymi oraz zobowiązał się udostępnić nieruchomość uczestnikowi we wskazanym przez niego terminie na określony czas w celu wykonania prac budowlanych, jak również w celu wykonywania prac budowlanych oraz konserwacyjnych i remontowych.

Nowy właściciel nieruchomości wnioskował o dobrowolne ustanowienie służebności przesyłu za jednorazowym wynagrodzeniem. Do umowy nie doszło.

Sąd Rejonowy zważył, iż wniosek o stanowienie służebności przesyłu na nieruchomości wnioskodawczyni był zasadny, albowiem wbrew twierdzeniom właściciela gazociągu, uczestnik nie dysponuje tytułem prawnym do korzystania z nieruchomości wnioskodawczyni w zakresie służebności. Zgoda zawarta w oświadczeniu i umowie zawartej w formie pisemnej poprzedniego właściciela, na którą powoływał się właściciel gazociągu, nie może być utożsamiona z ustanowieniem prawa rzeczowego dla właściciela gazociągu.

Powyższa sprawa ukazuje jak ważne jest prawne uregulowanie służebności przesyłu. Zawarcie umowy z właścicielem jest niewystarczające i wymagana jest forma aktu notarialnego obejmująca oświadczenie nieruchomości.

Pełna treść orzeczenia pod adresem www.