Kalkulator wynagrodzenia za służebność przesyłu

Wiele osób na hasło „służebność przesyłu” rozpoczyna poszukiwania od wysokości wynagrodzenia. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ posadowienie słupa energetycznego, poprowadzenie gazociągu lub linii energetycznej zmniejsza wartość nieruchomości i wprowadza ograniczenia z jej użytkowania. Musimy zapewnić dostęp do działki podczas budowy, a w czasie eksploatacji do serwisowania urządzeń na niej zlokalizowanych.

Budowa infrastruktury spowoduje zniszczenia na działce przez ciężki sprzęt na niej pracujący. Konieczne może być wykonanie wykopów pod słupy. W późniejszym okresie musimy zapewnić dostęp do zainstalowanych urządzeń poprzez np. wyznaczenie drogi dojazdowej.

Obliczenie wynagrodzenia za służebność przesyłu wymaga od nas zaangażowania. W pierwszym etapie naszym zadaniem jest skompletowanie dokumentów. Najprościej jest zdobyć podstawowe informacje jak numer księgi wieczystej, ustalenie położenia i powierzchni działki, przeznaczenie działki zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz na sąsiednich działkach. Odsyłamy do szczegółowego zestawienia niezbędnych informacji koniecznych do ustalenia wysokości wynagrodzenia w naszym artykule metodologia obliczania wynagrodzenia.

Drugim krokiem jest ustalenie wysokości wynagrodzenia. Przepisy nie regulują szczegółowo zasad obliczania wynagrodzenia, ale może być ono:

  • w postaci dzierżawy,
  • lub jednorazowego wynagrodzenia.

Aby obliczyć roczną stawkę dzierżawy należy zastosować wzór:

WSP = PSP * Cro * k

gdzie:
WSP – roczne wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu [zł],
PSP – powierzchnia służebności przesyłu w [ha],
Cro – roczna stawka czynszu dzierżawy za grunt obciążony infrastrukturą [zł/ha],
  – współczynnik uwzględniający  procentowy udział właściciela infrastruktury w korzystaniu z obciążonej nieruchomości.

Gdzie:

 Cro = Wg * u * (1 – S)

gdzie:
Wg – wartość jednostkowa gruntu nieobciążonego infrastrukturą przesyłową [zł/ha];
u – współczynnik relacji rocznej stawki czynszu dzierżawy nieobciążonego gruntu (Crn) do wartości rynkowej gruntu nieobciążonego infrastrukturą (Wg),    u = Crn/Wg;
S    – współczynnik zmniejszający wartość gruntu z tytułu ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości.

Dla jednorazowego wynagrodzenia, które często zasądzają Sądy, wzór jest bardziej skomplikowany, gdyż należy określić sumę stałych strumieni pieniężnych ustalonych w oparciu o kapitalizację prostą. Należy również pamiętać, że usadowiona infrastruktura zaprojektowana jest na kilkadziesiąt lat. Wzór znajdą państwo w artykule metodologia obliczania wynagrodzenia.

Zdając sprawę, że obliczenia są skomplikowane i wymagają dużego wysiłku opracowaliśmy aplikację, która wykonuje te obliczenia za Państwa. Raport uzyskany z obliczeń może być podstawą do negocjacji z właścicielem urządzeń zlokalizowanych na Państwa nieruchomości.

Aplikacja jest intuicyjna, a ponadto opracowaliśmy poradniki wideo, które przeprowadzą Państwa krok po kroku przez wszystkie etapy (poradnik wideo).

W czasie w którym zalecane jest #zostanwdomu można go wykorzystać na poznanie aplikacji i obliczenie potencjalnego wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu. O samej aplikacji mogą Państwo poczytać na stronie: Aplikacja Sieci 10.0