16 marca, 2020

O Instytucie

Instytut Infrastruktury Liniowej s.c. zajmuje się zagadnieniami związanymi z służebnością przesyłu oraz bezumownym korzystaniem z nieruchomości. Nasze doświadczenie oparte jest na licznych badaniach naukowych poświęconych tej tematyce oraz dużej liczbie wykonanych opinii i operatów szacunkowych dotyczących służebności przesyłu.

Nasz zespół

Dariusz Konieczny
Dariusz Konieczny
Badania naukowe, szkolenia
dr inż. Dariusz Konieczny – adiunkt na UWM w Olsztynie. Zajmuje się m. in. zagadnieniami związanymi z planowaniem przestrzennym, planowaniem infrastruktury technicznej oraz wyceną nieruchomości. Współautor wielu opinii i ekspertyz z powyższego zakresu. Wykładowca na szkoleniach specjalistycznych poświęconych infrastrukturze technicznej oraz wycenie nieruchomości.
Cezary Kowalczyk
Cezary Kowalczyk
Zarządzanie projektami
dr inż. Cezary Kowalczyk – adiunkt na UWM w Olsztynie. , członek zespołu Analiz i Prognoz Przestrzennych działającego w Katedrze Planowania i Inżynierii Przestrzennej kierowanej przez Prof. Ryszarda Cymermana. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nr 4281.
Borys Zadorecki
Borys Zadorecki
Analiza danych
Artur Janowski
Artur Janowski
Projekty IT

Czym się zajmujemy

Opinie sądowe

Na zlecenie sądów sporządzamy opinie dotyczące wysokości wynagrodzenia za służebność przesyłu oraz bezumowne korzystanie.

Operaty szacunkowe

Sporządzamy operaty szacunkowe dotyczące wartości prawa służebności przesyłu i bezumownego korzystania.

Aplikacje dla firm

Na zlecenie FIRM opracowaliśmy trzy dedykowane aplikacje na potrzeby szacowania wartości prawa służebności i bezumownego korzystania

Publikacje

Publikujemy artykuły naukowe oraz piszemy książki na temat ograniczonych praw rzeczowych. Szczegółowo opisujemy zasady ustalania szerokości pasów służebności oraz zasady ustalania wynagrodzenia.