26 sierpnia, 2020

Kalkulacja wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Pomimo uregulowania w polskim prawie kwestii służebności przesyłu jest wiele nieruchomości, przez które przebiegają sieci przesyłowe, z nieuregulowanym statusem prawnym.

Właściciel nieruchomości może domagać się odszkodowania za okres 10 lat za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Okres ten jest liczony od dnia uregulowania stanu prawnego infrastruktury przesyłowej umieszczonej na nieruchomości.

Obliczenie wynagrodzenie nie jest proste i wymaga analizy danych historycznych. Osobą uprawnioną do opracowania operatu szacunkowego jest rzeczoznawca majątkowy.

Nieruchomość ze słupami elektrycznymi. Nieuregulowany status prawny słuzebności przesyłu.

Wycena rzeczoznawcy majątkowego

Operat szacunkowy, opracowany przez rzeczoznawcę majątkowego jest opracowany w formie ściśle określonej w przepisach (Ustawa o gospodarce nieruchomościami).

Oficjalna forma wyceny jest wymagana zawsze wtedy, gdy wysokość wynagrodzenia lub odszkodowania jest podstawą do dalszych działań i musi być potwierdzona urzędowo np. w sprawach rozstrzyganych przez sąd.

dr inż. Cezary Kowalczyk
Rzeczoznawca majątkowy. Specjalista z obszaru wpływu lokalizacji na wycenę nieruchomości. Wykładowca pracujący w Katedrze Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości na wydziale Geoinżynierii UWM w Olsztynie. Autor i współautor publikacji poświęconych analizie cen na rynku nieruchomości, procedur związanych z szacowaniem nieruchomości oraz metodologii ustalania odszkodowań i wynagrodzeń z tytułu istnienia infrastruktury na obcych gruntach.

Wysokość odszkodowania za służebność przesyłu

Wynagrodzenie z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości jest zależne od wielu czynników. Każda sprawa wymaga zbadania i analizy. Przygotowaliśmy zestawienie wyroków sądowych dotyczących wysokości wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu.

Wysokość wynagrodzenia za służebność przesyłu – przykłady