10 sierpnia, 2020

Konsultacje w sprawie służebności przesyłu oraz bezumownego korzystania z nieruchomości

Każda sprawa dotycząca służebności przesyłu rozpoczyna się od negocjacji pomiędzy inwestorem np. przedsiębiorstwem energetycznym, a właścicielem nieruchomości. Dotyczą one przebiegu inwestycji tj. lokalizacji słupów energetycznych, ułożenia przewodów energetycznych lub rur gazociągowych. Nieodłącznym elementem jest wynagrodzenie za służebność przesyłu oraz odszkodowania za zniszczenia powstałe w trakcie inwestycji. Domagać się można również odszkodowania za utratę wartości nieruchomości, jednak udowodnienie tego faktu leży po stronie właściciela nieruchomości i najczęściej kończy się rozprawą w sądzie.

Oferujemy Państwu pomoc w prowadzeniu negocjacji poprzez konsultacje telefoniczne, mailowe lub osobiste spotkanie. Pozwoli to Państwu w sposób merytoryczny prowadzić rozmowy z inwestorem i wypracować korzystne dla siebie porozumienie.

Dane kontaktowe

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego OSK 999/19 – Wyrok NSA rozstrzygną kluczową sprawę, że nie ma obowiązku ustanawiania służebności przesyłu, a może być zawarta zgoda pomiędzy obiema stronami. Jest to rozwiązanie obciążone pewnym ryzykiem dla inwestora, ale jest szybsze do osiągnięcia.

Każda sprawa jest inna

Służebność przesyłu to nie tylko negocjacje pomiędzy inwestorem, a właścicielem działki. To również sprawy dotyczące:

Nasze doświadczenie

Posiadamy kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących służebności przesyłu. Opracowujemy operaty szacunkowe dotyczące wartości prawa służebności przesyłu i bezumownego korzystania z nieruchomości. Obecnie opracowaliśmy ponad 3000 dokumentów.

Wydaliśmy dwie publikacje: