24 marca, 2020

Nasze usługi

Jeżeli przez Twoją nieruchomość przebiegają instalacje, urządzenia przesyłające energię elektryczną, gaz lub Jeżeli przez Twoją nieruchomość przebiegają instalacje, urządzenia przesyłające energię elektryczną, gaz lub wodę, możesz ustanowić służebność przesyłu. Jeżeli przedsiębiorca, którego własnością są te urządzenia, odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, jako właściciel nieruchomości możesz dochodzić wynagrodzenia za korzystanie z Twojej własności.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, a Twoją własnością są np. słupy wysokiego napięcia, znajdujące się na nieruchomości, której nie jesteś właścicielem, powinieneś zawrzeć umowę o ustanowienie służebności przesyłu. Aplikacja Sieci10 pozwoli ustalić poziom wynagrodzenia za ustanowienie prawa.

Pomożemy Ci ustalić wysokość Twojego wynagrodzenia za służebności przesyłu lub za bezumowne korzystanie z Twojej nieruchomości.

Zapraszamy do kontaktu do korzystania z narzędzia które zostało przygotowana specjalnie dla sytuacji w jakiej się znalazłeś. Na podstawie danych rynkowych pomożemy oszacować wysokość wynagrodzenia z:

  • bezumowne korzystanie z nieruchomości,
  • ustanowienie prawa służebności przesyłu z uwzględnieniem ilości przeszkód terenowych.