10 sierpnia, 2020

Odszkodowanie z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości

Wielu właścicieli nieruchomości, którzy otrzymali wynagrodzenie za służebność przesyłu błędnie uważa, że nie należy się im odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości.

odszkodowanie – wynagrodzenie za poniesione przez kogoś straty
https://sjp.pwn.pl/sjp/odszkodowanie;2493844

Definicja ta pokazuje jednoznacznie, iż wystąpienie straty jest warunkiem wypłacenia wynagrodzenia nazywanego odszkodowaniem. Wynagrodzenie nie wskazuje na fakt wystąpienia szkody, a wręcz przeciwnie kojarzy się z zapłata za prace czy zapłata za korzystanie z czegoś.

Użycie słów odszkodowanie i wynagrodzenie nie może być zamienne ponieważ zawiera w sobie inny zakres pojęciowy. Przepisy prawa cywilnego i administracyjnego w randze ustaw i rozporządzeń nie traktują pojęć odszkodowanie i wynagrodzenie w sposób zamienny.

Szacowanie odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości

Przy określaniu odszkodowania obowiązują zasady określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami, które w każdym przypadku nakazują przyjmować stan nieruchomości z dnia zaistnienia szkody, a ceny z dnia szacowania.

Wartość odszkodowania to różnica pomiędzy wartością gruntu nieobciążonego infrastrukturą, a wartością gruntu obciążonego infrastrukturą. Szczegółowe wyjaśnienia znajdą Państwo w naszej publikacji:

Skorzystaj z naszej usługi

Określenie odszkodowania nie jest rzeczą prostą, a szczególnie gdy dotyczy zdarzeń historycznych. Pomożemy Państwu w dochodzeniu swoich praw.