4 września, 2020

Opinie w sprawach sądowych o ustanowienie służebności przesyłu

Jako Instytut Infrastruktury Liniowej wykonujemy opinie sądowe i ekspertyzy dotyczące służebności przesyłu na rzecz sądów. Specjalizujemy się w sprawach trudnych, gdzie wymagana jest obszerna wiedza i duże doświadczenie.

Opracowaliśmy kilkanaście opinii sądowych dotyczących służebności przesyłu. Instytut Infrastruktury Liniowej występował jako biegły sądowy. Posiadamy duże doświadczenie w tematyce:

Poznaj nasz zespół:

  • dr inż. Dariusz Konieczny – adiunkt na UWM w Olsztynie. Zajmuje się m. in. zagadnieniami związanymi z planowaniem przestrzennym, planowaniem infrastruktury technicznej oraz wyceną nieruchomości. Współautor wielu opinii i ekspertyz z powyższego zakresu. Wykładowca na szkoleniach specjalistycznych poświęconych infrastrukturze technicznej oraz wycenie nieruchomości.
  • dr inż. Cezary Kowalczyk – adiunkt na UWM w Olsztynie. , członek zespołu Analiz i Prognoz Przestrzennych działającego w Katedrze Planowania i Inżynierii Przestrzennej kierowanej przez Prof. Ryszarda Cymermana. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nr 4281.

Skontaktuj się z nami:

Opracowujemy opinie dotyczące służebności przesyłu na zlecenia sądów.