10 sierpnia, 2020

Szacowanie wynagrodzenia za służebność przesyłu

Na bazie naszych doświadczeń pomagamy właścicielom nieruchomości w oszacowaniu wynagrodzenia za służebność przesyłu. Pomocne to jest w prowadzeniu negocjacji i uzyskaniu jak najwyższego wynagrodzenia bez konieczności rozprawy sądowej.

Mogą Pastwo skorzystać ze specjalnie opracowanej Aplikacji Sieci 10.0, dzięki której w prosty sposób obliczycie przysługujące wynagrodzenie. Koszt skorzystania z usługi to 65zł.

Zapraszamy Państwa do kontaktu i skorzystania z osobistych lub telefonicznych konsultacji. Przesyłają Państwo do nas dokumenty, a na ich podstawie oszacowujemy wysokość wynagrodzenia.

Wycena rzeczoznawcy majątkowego

Operat szacunkowy, opracowany przez rzeczoznawcę majątkowego jest opracowany w formie ściśle określonej w przepisach (Ustawa o gospodarce nieruchomościami).

Oficjalna forma wyceny jest wymagana zawsze wtedy, gdy wysokość wynagrodzenia lub odszkodowania jest podstawą do dalszych działań i musi być potwierdzona urzędowo np. w sprawach rozstrzyganych przez sąd.

Jak przygotować się do rozprawy o służebność przesyłu

dr inż. Cezary Kowalczyk
Rzeczoznawca majątkowy. Specjalista z obszaru wpływu lokalizacji na wycenę nieruchomości. Wykładowca pracujący w Katedrze Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości na wydziale Geoinżynierii UWM w Olsztynie. Autor i współautor publikacji poświęconych analizie cen na rynku nieruchomości, procedur związanych z szacowaniem nieruchomości oraz metodologii ustalania odszkodowań i wynagrodzeń z tytułu istnienia infrastruktury na obcych gruntach.