21 kwietnia, 2020

Zgłoś się na szkolenie online

Instytut Infrastruktury Liniowej zaprasza na szkolenia specjalistyczne z zakresu szkód infrastrukturalnych, służebności przesyłu, bezumownego korzystania z nieruchomości oraz negocjacji w zakresie uzyskania prawa do nieruchomości na cele związane z realizacją inwestycji liniowych. Szkolenia organizowane są w formie on-line. Oferujemy szkolenia adresowane do szerokiego spectrum odbiorców oraz dedykowane konkretnej grupie zawodowej. Preferujemy szkolenia w czwartki i piątki. Skorzystaj ze szkolenia nie wychodząc z domu.

Proponowane tematy szkoleń

Metodyka wyliczania wartości służebności przesyłu na tle szkód infrastrukturowych.
Opis szkoleniaProgramKalendarz szkoleń

Zakładka tekst

Program szkolenia 1- dniowego (9 godz. lekcyjnych)

 1. Podział i prawne źródła informacji dotyczące infrastruktury technicznej (1,0 godz.)
  • Przepisy dotyczące problematyki infrastruktury techniczne
 2. Zdefiniowanie utrudnień w korzystaniu z nieruchomości wynikających z lokalizacji sieci liniowych w przestrzeni nieruchomości oraz towarzyszących im obiektów punktowych (1,5 godz.)
  • Rodzaje szkód związanych z budową infrastruktury liniowej
  • Rodzaje szkód związanych z istnieniem infrastruktury liniowej
  • Zasięgi występujących szkód
  • Korzystanie z obcych nieruchomości
 3. Różnice między odszkodowaniem a wynagrodzeniem (1 godz.)
  • Specyfika odszkodowań
  • Specyfika wynagrodzeń
 4. Założenia główne dotyczące ustalania wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości (2 godz.)
  • Stan nieruchomości na potrzeby ustalenia wartości ograniczonego prawa rzeczoweg
  • Relacje między wartością nieruchomości obciążonej i nieobciążonej infrastrukturą techniczną
  • Zasady ustalania wskaźnika współkorzystania z nieruchomości
 5. Metodyka ustalania odszkodowań i wynagrodzeń (1 godz.)
  • Ogólne zasady ustalania wartości szkód infrastrukturowych
  • Procedury ustalania wartości prawa służebności przesyłu
 6. Przykłady praktyczne (2,5 godz.)
  • Wycena szkód związanych z istnieniem urządzeń infrastruktury technicznej
  • Błędy popełniane przy określaniu wartości prawa służebności (jak się ustrzec błędów?).

Data

Problematyka budowy gazociągów przesyłowych w oparciu o specustawę gazową w świetle szacowania wartości szkód infrastrukturalnych.

Krótki opis czego dotyczy szkolenie.

Specyfika szacowania wartości prawa służebności przesyłu na potrzeby linii elektroenergetycznych.

Krótki opis czego dotyczy szkolenie.

Negocjacje w praktyce – pozyskanie prawa do gruntu na cele inwestycyjne o charakterze liniowym.

Krótki opis czego dotyczy szkolenie.

Szkolenia dedykowane (zamawiane).

Krótki opis czego dotyczy szkolenie.

Szkolenia organizuje:

Kobaltowy Agencja PR

Kontakt:

 • mail: kontakt@kobaltowy.pl
 • telefon: 690 66 33 22

Formularz zgłoszeniowy