Usunięcie słupa z działki – orzeczenie

Wydawać by się mogło, że usunięcie słupa energetycznego z nieruchomości jest niemożliwe. Jednak nie wszystkie przypadki są skazane na niepowodzenie. Dobrym przykładem jest sprawa C 278/16 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny. Sprawa dotyczyła słupa energetycznego posadowionego przez Zakład Energetyczny w 1987 roku.

Właścicielka nieruchomości wniosła pozew przeciwko Zakładowi Energetycznemu z żądaniem usunięcia słupa energetycznego z posiadanej nieruchomości.

Sprawa niektórym wydaje się oczywista – doszło do zasiedzenia służebności (20lat przy dobrej wierze i 30 lat przy złej wierze), ponieważ od 1987 roku minęło do dnia sprawy ponad 30 lat. Tą kwestię podnosił Zakład Energetyczny w przyjętej linii obrony. Sprawa byłaby rozstrzygnięta gdyby nie fakt, że w 2001 roku Zakład Energetyczny dokonał usunięcia starego słupa i posadowił nowy w innej lokalizacji na nieruchomości. Spowodowało to, rozpoczęcie na nowo biegu okresu zasiedzenia.

Sąd po rozpatrzeniu wszystkich dokumentów nakazał usunięcie słupa energetycznego z nieruchomości w terminie 2 miesięcy od dnia uprawomocnienia wyroku.

Przykład pokazuje, że każda sprawa wymaga indywidualnej oceny. Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie.

Link do pełnej treści orzeczenia:

http://orzeczenia.widzew.sr.gov.pl/content/$N/152510150001003_II_C_000278_2016_Uz_2017-03-01_001