Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu dla przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy wzór wniosku o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach należących do samorządów. Poniżej znajdą Państwo odnośnik do pobrania.

Przed wysłaniem wniosku potrzebują Państwo:

  1. mapa z zaznaczonym pasem ograniczenia korzystania z nieruchomości obciążonej wnioskowanym prawem,
  2. wskazanie powierzchni gruntu w m 2 wnioskowanej do obciążenia prawem rzeczowym,
  3. dokładne określenie treści wnioskowanego prawa,
  4. odpisy ksiąg wieczystych,
  5. aktualne wypisy z rejestru gruntów.