Wyrok SN – 5 cze 2018

Zapoznaj się z orzeczeniem dotyczącym ustawy o przedsiębiorstwach państwowych z 1991 roku.

„Nabycie przez przedsiębiorstwo państwowe na podstawie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych z 1991 roku własności urządzeń przesyłowych posadowionych na nieruchomościach należących do skarbu państwa nie spowodowało uzyskania przez to przedsiębiorstwo z mocy prawa służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu – to sens uchwały SN podjętej 5 czerwca br.”

 


—- CZYTAJ   DALEJ —-