Wysokość wynagrodzenia za służebność przesyłu – przykłady

Najczęściej wyszukiwaną frazą w internecie dotyczącą służebności przesyłu jest „kalkulator służebność przesyłu”. W naszej ofercie posiadamy dedykowane rozwiązanie, dzięki któremu mogą Państwo obliczyć wysokość wynagrodzenia za służebność przesyłu.

Orientacyjną wysokość wynagrodzenia za służebność przesyłu możemy również oszacować za pomocą metody porównawczej. Jest to metoda niedokładna, ale pozwala podjąć decyzję jakiego rzędu wynagrodzenie możemy otrzymać. Na tej metodzie nie możemy opierać się w negocjacjach oraz przedstawiać jako dowodu w rozprawie sądowej.

Metoda porównawcza polega na wyszukaniu wyroku sądowego dotyczącego służebności przesyłu, który jest najbardziej zbliżony do naszego przypadku. Orzeczenia można znaleźć na portalach sądów np.:

Metoda ta nie uwzględnia przypadków zasiedzenia czy roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. Należy podchodzić do niej jako informacji poglądowej.

Zobacz jak przygotować się do rozprawy sądowej.

Zestawienie wynagrodzeń za służebność przesyłu na podstawie orzeczeń

Opracowaliśmy Państwu zbiorcze zestawienie wynagrodzeń na podstawie orzeczeń sądowych z różnych miejsc w Polsce.

Lp.Podstawa wynagrodzeniaKwotaLokalizacjaOrzeczenie
1Dwa słupy energetyczne z linią średniego napięcia 15 kV oraz stacja transformatorowa.23.680złPoznańII Ca 999/14
2Sieć ciepłownicza11.433złPoznańII Ca 933/14
3Napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia6.474złPoznańXV Ca 729/17
4Linia kablowa niskiego napięcia służąca do przesyłu energii elektrycznej9.850złOlsztynIX Ca 878/17
5Instalacje energetyczne nad i pod powierzchnią91.891złSzczytnoIX Ca 419/17
6Linia energetyczna 15kv oraz słupy przelotowe10.026złKętrzynIX Ca 1439/18
7Sieć gazowa średniego ciśnienia DN 200 o powierzchni 269m210.743złOlsztynIX Ca 176/17
8Słup kratowy wysokiego napięcia wraz z linią napowietrzną wysokiego napięcia, słup średniego napięcia wraz z linią napowietrzną średniego napięcia i linii niskiego napięcia prowadzonych kablem podziemnym13.514złOlsztynIX Ca 223/19
9Przyłącze kablowe o długości 23m315złOlsztynI Ns 112/17
10Gazociąg jamalski3.297złPoznańII Ca 803/17
11Linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV o długości 62,66 m7.000złSłupskIV Ca 185/18
12Stacja Redukcyjno-Pomiarowa Gazu I Stopnia odszkodowanie za okres od 04.10.2007 r. do 13.02.2013 r117.179,62złWarszawaIV C 161/14
13Wynagrodzenie za okres od dnia 1 września 2014 r do dnia 30 września 2014 r. za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o powierzchni 0,3804 ha6.374 złWarszawaV Ca 1839/17
14Linia wysokiego napięcia743.760złPiasecznoXXVII Ca 1559/16
15Bezumowne korzystanie z nieruchomości za okres od 20 września 2002 roku do dnia 19 września 2012 roku w związku
z posadowieniem nad nieruchomością linii energetycznej średniego napięcia
12000złWarszawaV Ca 2282/15
Wynagrodzenie za służebność przesyłu - rurociąg.